Vilkår og betingelser

1.Generelle bestemmelser

1.1 Disse salgsbetingelser (i det følgende benævnt Betingelserne) fastsætter de gensidige rettigheder, forpligtelser og ansvarsområder for Køber og Finola Group LTD (i det følgende benævnt Sælger), når Køber køber varer i e-shoppen.

1.2 Billederne af varerne er kun til illustrative formål, de originale produkter kan afvige fra de viste produkter. De leverede fotos kan ikke anvendes som grundlag for reklamationer. Et produkt anses for at være af god kvalitet, hvis det er i overensstemmelse med den prøve, model eller beskrivelse, der er angivet i e-butikken.

 

2.På tidspunktet for indgåelse af købs- og salgsaftalen

2.1. Købs- og salgsaftalen mellem køber og sælger anses for indgået fra det øjeblik, hvor køberen har dannet en indkøbskurv i e-butikken, angivet leveringsadressen, valgt betalingsmetode og læst disse vilkår, klikker på knappen “Bekræft ordre” og er gyldig, indtil den er fuldt ud gennemført.

2.2. Hver kontrakt, der indgås mellem Køber og Sælger, er beskyttet af Finola Group LTD.

 

3.Købers rettigheder

3.1. Køber har ret til at købe varer i e-shoppen.

3.2. Køberen (forbrugeren) har ret til at fortryde købs- og salgsaftalen om varer med Sælgeren ved at give Sælgeren skriftlig meddelelse herom inden for 14 arbejdsdage fra datoen for levering af varerne, 

 

4.Købers forpligtelser

4.1. Køberen skal acceptere de bestilte varer og betale prisen for varerne og deres levering.

4.2. Hvis de oplysninger, der er angivet i køberens registreringsformular, ændres, skal køberen straks opdatere dem.

4.3. De varer, som køberen har valgt, er reserveret, og sælger forpligter sig til først at gennemføre købs- og salgsaftalen, når sælger modtager en meddelelse fra købers bank om betaling for de valgte varer. Køber skal bekræfte betalingsordren senest 24 timer efter at have klikket på knappen “Bekræft ordre”. Hvis betalingsordren ikke bekræftes inden for denne frist, har Sælger ret til at betragte køberen som værende trådt tilbage fra købsaftalen.

 

5.Sælgers rettigheder

5.1. Hvis Køber forsøger at forringe driften eller den stabile drift af e-shoppen, kan Sælger uden forudgående varsel begrænse, suspendere (opsige) hans adgang til e-shoppen.

5.2. Sælgeren har ret til midlertidigt eller på ubestemt tid at ophøre med driften af e-shoppen uden særskilt varsel.

 

6.Sælgerens ansvarsområder

6.1. At skabe betingelser for, at køberen kan anvende de tjenester, der leveres af e-shoppen, korrekt.

6.2. At organisere leveringen af de varer, der er bestilt af Køber, til den adresse, som er angivet af Køber.

6.3. Sælgeren forpligter sig til i tilfælde af væsentlige omstændigheder, hvor han ikke er i stand til at levere de bestilte varer til Køber, at tilbyde Køber et analogt produkt, og hvis Køber nægter at acceptere den analoge vare, at tilbagebetale de penge, som Køber har betalt, inden for 5 arbejdsdage. I dette tilfælde er sælgeren fritaget for ansvar for manglende levering af varerne.

 

7.Levering af varer

7.1. Varerne leveres for købers regning af transportfirmaet.

7.2. Varerne leveres til den af Køber angivne adresse inden for 2-6 arbejdsdage fra den modtagne betaling for varerne og transporten af varerne. 

7.3. Den nøjagtige leveringspris afhænger af de bestilte varers vægt, volumen, dimensioner og leveringssted, så du vil først se den endelige pris, når du har afgivet din bestilling.

7.4. Under leveringen af varerne skal køberen sammen med repræsentanten for transportfirmaet kontrollere forsendelsens tilstand, varernes mængde, kvalitet og rækkevidde.

7.5. Hvis Køber konstaterer overtrædelse af forsendelsen, varens mængde, kvalitet og sortiment, må Køber ikke acceptere forsendelsen og notere dette i fragtbrevet. Når køberen accepterer sendingen og underskriver fragtbrevet uden bemærkninger, anses den leverede sending for at være uden mangler, og at mængden, kvaliteten og varens sortiment er i overensstemmelse med salgskontraktens bestemmelser.

 

8.Returnering af varer

8.1. Hvis køberen (forbrugeren) træder tilbage fra købs- og salgsaftalen om varer, jf. punkt 3.2 i betingelserne, skal varerne returneres til sælgerens konto inden for 7 dage fra købers skriftlige meddelelse om, at han træder tilbage fra købs- og salgsaftalen. Varer, som køberen (forbrugeren) ikke kan lide – formen, størrelsen, farven, modellen eller fuldstændigheden (erstattes eller accepteres af køberen inden for 14 dage efter levering til den nærmeste Finola Group LTD filial. 

 

 

GermanSwedishFinlandEstoniaLatviaLithuania