Privatlivspolitik

I. Generelle bestemmelser


1. Denne fortrolighedspolitik regulerer hovedprincipperne og proceduren for indsamling, behandling og opbevaring af personlige oplysninger fra www.cbdfinola.dk e-shop (Sælger) og www.cbdfinola.dk-kunden (herefter – Køber).


2. Indsamling, behandling og opbevaring af Købers personoplysninger er fastsat i denne privatlivspolitik, Republikken Litauens lov om juridisk beskyttelse af personoplysninger og andre retsakter.


3. Sælgeren skal lade sig lede af følgende grundlæggende principper for behandling af personoplysninger:


3.1. Personoplysninger indsamles til definerede og legitime formål;
3.2. 3.3. Personoplysningerne behandles korrekt og retfærdigt.
3.3. Personoplysninger behandles lovligt, dvs. kun i de tilfælde, hvor:


3.3.1. den registrerede giver sit samtykke, dvs. y. accepterer at overholde reglerne for e-handel;
3.3.2. der indgås eller gennemføres en kontrakt, når en af parterne er en registreret person;
3.3.3. www.cbdfinola.dk er forpligtet til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med loven;
3.3.4. personoplysninger skal behandles på grund af en legitim interesse, der forfølges af www.cbdfinola.dk eller en tredjepart, som personoplysningerne leveres til, og hvis den registreredes interesser ikke er vigtigere.


3.4. Personoplysningerne opdateres løbende.


3.5. Personoplysningerne opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for de formål, hvortil oplysningerne behandles.


3.6. Personoplysninger behandles kun af medarbejdere, der har fået en sådan ret.


3.7. Alle oplysninger om de behandlede personoplysninger er fortrolige.


3.8. Det statslige datatilsyn underrettes om behandlingen af personoplysninger i overensstemmelse med den fastsatte procedure.


4. Brug af e-mail. lagertjenester kan:


4.1. alle myndige fysiske personer, der er mindst 18 år gamle;


4.2. mindreårige mellem femten og atten år – kun med samtykke fra forældre, adoptivforældre eller værger, undtagen i tilfælde, hvor de har egen indtægt eller stipendium til rådighed;


4.3. juridiske personer;


4.4. bemyndigede repræsentanter for alle ovennævnte personer.II. Indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger


5. www.cbdfinola.dk respekterer hver enkelt købers ret til privatlivets fred. Købers personlige data (navn, efternavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og andre oplysninger, der er angivet i tilmeldingsformularen til e-shoppen) indsamles og behandles i overensstemmelse med 2018. 25. maj den generelle databeskyttelsesforordning, som er trådt i kraft. Data indsamles og behandles med henblik på at:


5.1. vi kunne behandle købers bestillinger af varer;


5.2. udstede finansielle dokumenter;


5.3. at løse problemer i forbindelse med præsentation eller levering af varer;


5.4. opfylde andre kontraktlige forpligtelser.


6. Under registreringen på www.cbdfinola.com skal du angive detaljerede og korrekte personoplysninger.


7. Ved håndtering og opbevaring af købers personoplysninger implementerer www.cbdfinola.dk organisatoriske og tekniske foranstaltninger, der sikrer beskyttelse af personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse, ændring, videregivelse samt mod enhver anden ulovlig behandling.


8. www.cbdfinola.dk kan anvende data, der ikke er direkte relateret til Købers person, til statistiske formål, dvs. data om købte varer. Sådanne statistikker vil blive indsamlet og behandlet på en sådan måde, at det forhindres, at Kundens identitet eller andre personlige oplysninger, der kan bruges til at identificere Kunden, afsløres.


III. Overførsel af personoplysninger til tredjemand


9. Sælgeren forbeholder sig ret til at videregive oplysninger til tredjeparter:


9.1. kun 5.3 i dette dokument. for at nå de mål, der er nævnt i stk;


9.2. kun i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i Republikken Litauens lovgivning.


IV. Ændring eller ajourføring af personoplysninger


10. Køberen har ret til at ændre og/eller opdatere de oplysninger, der er givet i registreringsformularen.


V. Fremsendelse af oplysninger eller krav


11. Køberen har efter at have tilladt behandlingen af sine personoplysninger ret til at kræve ændring af personoplysningerne eller suspension af behandlingen af dem, bortset fra opbevaring, når oplysningerne behandles i strid med loven.


12. Efter modtagelse af købers anmodning om behandling af personoplysninger giver sælgeren køberen et svar senest inden for 30 kalenderdage fra datoen for købers anmodning. Kun anmodninger om behandling af personoplysninger, der er indgivet skriftligt pr. e-mail, vil blive behandlet. e-mail info@cbdfinola.dk


VI. Ændring af privatlivspolitikken


13. Sælgeren har ret til at ændre fortrolighedspolitikken helt eller delvist ved at underrette e-mail. i butikken.


14. Tilføjelser eller ændringer af privatlivspolitikken træder i kraft fra datoen for deres offentliggørelse, dvs. y fra den dato, hvor de offentliggøres via e-mail. i butikssystemet.